Informatie

Stichting Sentire, Centrum voor leven met en na kanker.

Verkorte naam: Sentire
Fiscaal nummer c.q. RSIN nummer: 8663.77.190

KvK – 93391757

Beloningsbeleid artikel 5 lid 9 akte van oprichting d.d. 20 maart 2024

De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten, voor zover deze niet bovenmatig zijn.

Scroll naar boven